İnsanoğlu, dünya üzerinde var olmaya başladığı andan itibaren üreterek varlığını sürdürebileceğini ve gelecek nesillere aktarabileceğini fark etmişti. Avcılık ve toplayıcılık ile atılan ilk adımların ardından tarım keşfedildi ve yerleşik hayatla birlikte üretim biçimlerinde de önemli değişimler oldu.
Veri madenciliği veya evrensel adıyla data mining kavramı, büyük miktardaki depolanmış verinin içinden geleceğin tahmin edilmesinde yardımcı olacak anlamlı ve yararlı bağlantılar ile kuralların, bilgisayar programları aracılığıyla aranmasını ve analizini kapsar.
Son dönemde teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ve dijital dönüşüm, sosyal yaşamda ve iş dünyasında köklü değişiklerin yaşanmasına neden oluyor. Uzun yıllardır devam eden ve değişen tüketici talepleri ve geleneksel yöntemlerin yanı sıra her gün farklı dijital yöntemler de hayatımıza girmeyi sürdürüyor.
Kimileri için teknolojinin geldiği son nokta, kimileri için insanlık tarihinin değiştiği ve asla eskisi gibi olmayacağı bir kırılma, kimileri için de dünyanın geleceği için en büyük tehlikelerden biri…
İnsanoğlunun doğada var olmaya başladığı andan itibaren geliştirdiği evrimsel süreç son hızıyla devam ediyor.