Paylaş

Projeleri Kabul Edilen Değerli Araştırmacılarımızı Kutluyoruz

2019 yılı 2. döneminde “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerin değerlendirme çalışmaları tamamlandı. 2020 yılı 1. dönemini beklemeden tekrar başvuru yapmaya hak kazanan 101 proje yürütücüsünden 91’i başvuru yaptı, bilimsel değerlendirmeye alınan 91 projeden 44’ünün desteklenmesine karar verildi.

TÜBİTAK’ın çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi kapsamında proje yürütücülerinin daha önce desteklenmiş projeleri varsa bunların çıktı ve etki düzeyleri, özellikle AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı olmak üzere alternatif fon başvuruları da dikkate alındı ve başvuru dönemine özel bütçe belirlendi.

Sosyal ve Beşerî Bilimler alanındaki projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek bütçesinden yararlanma oranı dikkate alınarak bu alanda Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler söz konusu bütçe kısıtlaması dışında tutuldu.

Program kapsamında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Erol “InGaAs Gunn Diyodu Tabanlı Işık Yayan Aygıtlar”, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Yaz Gökçe “Kümelerin Yeni Parametreleri ve Kayıp Açık Kümelerin Peşinde” ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nurgül Karlıoğlu Kılıç hocalarımızın projeleri desteklenmeye hak kazandı.

“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında, projeleri kabul edilen değerli araştırmacılarımızı ve ekiplerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.