Paylaş

Buluş Numarası : 2019/05485

Buluş Başlığı : YANGIN İNCELEME, ÖRNEKLEME VE ANALİZİ İÇİN KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ YANMAZ DRONE


Buluş Açıklaması :

Buluş, yangın inceleme, örnekleme ve analizi için kullanılmak üzere geliştirilmiş yanmaz drone ile ilgilidir. Bahsedilen yanmaz dronun özelliği; yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yangın sırasında deliller kontamine/seyreltilmeden önce elde edilen görüntülerin yardımı ile ortam havasından belirlenen noktalarda ve istenilen sayıda örnek alabilen, alınan örneğin analiz öncesi hazırlama işlemine ihtiyaç duyulmadan doğrudan bağlı bulunduğu Termal desorber ünitesi ile Termal Desorber Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresine (TD-GC/MS) analiz edilmek üzere yerleştirilebilen tenax örnekleyici ünitesi içermesidir.

Buluş Sahibi/Sahipleri :

  • ZEYNEP TÜRKMEN

Başvuru Sahibi/Sahipleri :

  • İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü

Ek :

Patent Videosu