Paylaş

Ülkemizde teknolojinin gelişmesine katkı sunmak; teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında başarılı örnekleri ödüllendirerek teşvik edici olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ödülleri her yıl iki farklı alanda sahiplerini buluyor.

2021 TTGV Ödülleri  Dr. T. Fikret Yücel Ödülü ve Mehmet Şuhubi Ödülü kategorilerinde düzenleniyor.

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi: Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış araştırma çalışmalarını (tez, makale, yayın, vb.) desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu araştırma sahiplerine verilen ödüldür.

Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi: Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimcilere ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişilere verilen ödüldür.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, her iki kategoride aday gösterme yoluyla alınacaktır. Aday gösterme formları, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara, Ar-Ge Merkezleri ile Tasarım Merkezlerine ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Kuruluşlarına gönderilecektir. Doldurulan aday gösterme formlarının TTGV’ye iletilmesiyle başvurular alınmış olacaktır.

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Aday Gösterme Formu için Tıklayınız !

Mehmet Şuhubi Ödülü Aday Gösterme Formu için Tıklayınız !

Başvuru formlarını “info@ttgvodulleri.org” adresine gönderebilirsiniz.

Başvuru Kriterleri

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi Başvuru Kriterleri:

Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır (Doğum tarihi 01.01.1981 ve sonrası olanlar).

Araştırma çalışması Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış olmalıdır.

Başvuruya konu araştırma çalışması son 5 yılda ilgili enstitülerce kabul edilmiş/diploma denkliği alınmış olmalıdır. Türkiye’deki üniversitelerde tamamlanmış tez ise, ilgili enstitülerce kabul edilmiş olması, yurtdışındaki üniversitelerde tamamlandıysa diploma denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Makale veya bilimsel yayın ise, indekslere giren ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlamış olması gereklidir.

Tamamlandığı üniversite ve/veya kurum ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan çalışmadan bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi Başvuru Kriterleri:

Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır. (Doğum tarihi 01.01.1981 ve sonrası olanlar)

Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde, son 5 yılda görünürlük ve başarı yakalamış girişimciler ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişiler, başvuru formunda belirtilen şekilde görünürlük ve başarı hikayelerini açıklamalıdır.

Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan başarı öyküsünden bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Ödüller

Aynı Dönemde Başvuru Yapılabilecek Ödül Sayısı

Aynı dönemde TTGV Ödülleri kapsamında bulunan kategorilerden yalnızca birine başvurulabilir.

Birden fazla aday çalışma önerilmek istendiğinde aday gösterme formları çoğaltılarak kullanılabilir.

Ödül Sayıları ve Türleri

Her 2 kategoride ödül almaya hak kazanan 3’er kişiden toplam 6 kişinin ilgili çalışmaları, başarı öyküleri vb. TTGV tarafından hazırlanacak kitapçık, görseller ve/veya videolar ile tanıtılır.

Dr. Fikret Yücel kategorisinde ödül almaya hak kazanan 3 tez sahibine 10.000’er TL para ödülü ve ödül beratı verilir.

Mehmet Şuhubi kategorisinde, ödül almaya hak kazanan 3 kişiye 10.000’er TL para ödülü ve ödül beratı verilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Gelen tüm başvurular, ilgili ödül kategorilerinde belirlenmiş kriterlere uygunlukları açısından TTGV tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Kriterlere uygun başvurular, 2 aşamalı bir değerlendirilme sürecine tabidir. Değerlendirme sürecinde, çeşitliliğin korunması gözetilir.

İki kategoride de ilk değerlendirme aday gösterme formları üzerinden değerlendirme jürisi tarafından yapılır. İlk değerlendirmede kısa listeye kalan finalistlerin başvuruları hem değerlendirme jürisi hem de ikinci jüri olan ödül jürisi tarafından değerlendirilir ve her kategoride ödül almaya hak kazanan 3 kişi belirlenir.

Her kategori için farklı değerlendiricilerden oluşan jüriler bulunabilir. Tüm jüri üyeleri, finale kalan başvuruların dosyalarını, değerlendirme raporlarını ve varsa diğer ilgili dokümanları inceler ve puanlamalarını yaparak TTGV’ye iletirler.

Uygun nitelikte 3 aday değerlendirilmemesi durumunda uygun sayıda adaya ödül verilecektir.

Çalışmaların Yayınlanması

TTGV Ödülleri kapsamında ödül alan kişiler TTGV Ödülleri kapsamında ödül alan kişiler “TTGV Fellow” unvanı almaya hak kazanır. TTGV Programları veya Faaliyetlerine katkı sağlamaya hak kazanabilir, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek olan TTGV Ödülleri’nde değerlendirme heyetine ve/veya jürisine davet edilebilirler.

TTGV Ödülleri aday gösterme formları ve Ödül süreci takvimi hakkında daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.