Paylaş

DUYURU: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ve Önlisans öğrencilerinin de artık başvuru yapabileceği 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 yılı 2. dönem çağrısı, programda yapılan güncellemelerle birlikte 21 Haziran 2021 tarihinde başvuruya açılmıştır. İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile 21 Haziran 2021 – 30 Temmuz 2021 (17.30) tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden programa başvuru yapabileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan çağrı duyurumuzu inceleyebilirsiniz. Başvuruda Proje Önerisi ve Sanayi Onay Yazısı belgelerinin yüklenmesi zorunludur. Bölüm Onay Yazısı, Transkript, Taahhütname ve gerekli olması halinde Etik Kurul İzni belgelerinin başvuru aşamasında yüklenmeleri zorunlu tutulmamıştır. Bu belgeler değerlendirme süreci sonrası yürütücü öğrencilerden ayrıca talep edilecektir.

 

DUYURU: Program kapsamında yapılan değişiklik ile Özel Sektör Kuruluşu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketleri veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları olması gerekmektedir.

Ar-Ge merkezleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Tasarım merkezleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 yılı 2. dönem Çağrı Duyurusu için  tıklayınız.