Çağımızın bir gerekliliği olarak teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm giderek önemini arttırmaya devam ediyor. Son dönemlerde dijital dönüşüme bağlı olarak Endüstri 4.0 kavramı gündemi sıkça meşgul ediyor. Endüstri 4.0’ın ardından Tarım 4.0’ı da konuşmaya başladık. Tarımın dijitalleşmesi, akıllı tarım uygulamalarının geliştirilmesi, üretimde yeni araçların ve makinelerin kullanılması sonucunda tüm dünyada yeni bir üretim anlayışı kabul edilmeye başlandı.
Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm 2020 yılı boyunca altın çağını yaşayacak diyebiliriz. Sosyal yaşamın ve iş dünyasının vazgeçilmezi haline gelen dijital dönüşüm..
Geçmişte birçok filme konu olan makine ve yapay zekâ algoritması günümüz dünyasında hızla gelişmeye devam ediyor.
İnsanoğlu, dünya üzerinde var olmaya başladığı andan itibaren üreterek varlığını sürdürebileceğini ve gelecek nesillere aktarabileceğini fark etmişti. Avcılık ve toplayıcılık ile atılan ilk adımların ardından tarım keşfedildi ve yerleşik hayatla birlikte üretim biçimlerinde de önemli değişimler oldu.
Veri madenciliği veya evrensel adıyla data mining kavramı, büyük miktardaki depolanmış verinin içinden geleceğin tahmin edilmesinde yardımcı olacak anlamlı ve yararlı bağlantılar ile kuralların, bilgisayar programları aracılığıyla aranmasını ve analizini kapsar.
Son dönemde teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ve dijital dönüşüm, sosyal yaşamda ve iş dünyasında köklü değişiklerin yaşanmasına neden oluyor. Uzun yıllardır devam eden ve değişen tüketici talepleri ve geleneksel yöntemlerin yanı sıra her gün farklı dijital yöntemler de hayatımıza girmeyi sürdürüyor.
Kimileri için teknolojinin geldiği son nokta, kimileri için insanlık tarihinin değiştiği ve asla eskisi gibi olmayacağı bir kırılma, kimileri için de dünyanın geleceği için en büyük tehlikelerden biri…
İnsanoğlunun doğada var olmaya başladığı andan itibaren geliştirdiği evrimsel süreç son hızıyla devam ediyor.