Paylaş

2021-2027 yılları arasında sürecek Ufuk Avrupa Programı kapsamında havacılık ile ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin destekleneceği “Clean Aviation” ortaklık yapısına üye olmak isteyen potansiyel kuruluşları belirleyebilmek adına bir çağrı açılmıştır. Üye olmak isteyen kuruluşlarca oluşturulan konsorsiyumların başvuru formlarını 30 Kasım 2020 (12:00 CET) tarihine kadar RTD-AVIATION-CEI@ec.europa.eu adresine iletmeleri gerekmektedir.

Çağrı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Clean Aviation SRIA dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.