KUTUP 1001-2020 Yılı 2. Çağrısı Açıldı

“Kutuplar” ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001-2020 Yılı 2. Çağrısı TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde açılmıştır.

2021 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI TANITIM TOPLANTILARI

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2021 yılı Mali Destek Programları kapsamında 25.12.2020 tarihi itibariyle teklif çağrısı ilanı yayınlamıştır. Bu kapsamda, söz konusu programlara başvuracak potansiyel başvuru sahiplerinin program öncelikleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanmasına yönelik olarak Ajansımız tarafından aşağıda belirtilen tarihlerde çevrimiçi bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

İSTKA 2021 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Mali Destek Programları için ilana çıkmış bulunmaktadır.

TEYDEB 1501-1507 ve ARDEB 1001 Programlarının 2021 Yılı Çağrıları Açılıyor

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2021 yılı 1. dönem başvuru tarihleri belirlendi.

Eurostars-2’nin Son Çağrısı Açıldı

Eurostars-2 Programı’nın son çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK Tarafından ERC Genel Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

“ERC 101: ERC Nedir?” isimli genel bilgilendirme toplantısı 15 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00’da çevrimiçi olarak organize edilecektir.

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrısında değerlendirme süreci tamamlandı. 17 Eylül 2020’ye kadar yapılan 1.090 başvurudan 396’sı desteklenmeye hak kazandı.
396 KOBİ’nin “Sanayide Uygulanabilir Akıllı Dijital Teknolojiler” ile ilgili projesi için 158 MİLYON TL destek kullandırılacaktır.

TÜBİTAK 2244- Sanayi Doktora Programı 2020 Yılı Çağrısı Başvuruları Devam Ediyor

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

COSME Programı Kapsamında Açık Teklif Çağrıları Bilgilendirme Eğitimi

“İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında açık olan teklif çağrılarına yönelik bilgilendirme toplantısı 11 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir.

“Ufuk Avrupa Genel Eğitim” (Çevrim İçi) Etkinliği Gerçekleşti

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 20 Kasım 2020 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakat alanında 300’e yakın katılımcının iştiraki ile çevrim içi olarak “Ufuk Avrupa Alanında Genel Eğitim” etkinliği düzenlendi.

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2021 yılı 1. Çağrıları Açılıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020 Yılı 2. Dönem Çağrısı

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2020 yılı 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu.