Paylaş

ECSEL Ortak Girişimi tarafından 5 Şubat 2020 tarihinde açılışı ilan edilen 2020 yılı çağrısı uluslararası başvuru sürecinde, Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir. Türkiye ulusal paydaşları için çağrıyı toplam 5 Milyon Avro bütçeyle desteklemektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslararası proje önerileri bağımsız uluslararası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirilecektir. Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (Project Outline), koordinatör tarafından 5 Mayıs 2020 tarihine kadar “Funding and Tenders Portal” üzerinden elektronik ortamda yapılmıştır.

Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve ilgili kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir. Ulusal destek başvuruları şu şekilde gerçekleşecektir:

Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan Üniversite/Araştırma Merkezleri/Sanayi Kuruluşları ve KOBİ’ler; TÜBİTAK tarafından 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Çağrı, PBS üzerinde “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.AŞAMA)” başlığı altında “ECSEL -2020 İlk Aşama Başvurusu” olarak yer almaktadır. ECSEL-2020 Çağrısına özel olarak, TÜBİTAK tarafından “1071 Programı” kapsamında bir proje için verilebilecek maksimum bütçe üst limiti (PTİ ve kurum hissesi dahil olacak şekilde) 3 Milyon Avro  ile sınırlıdır.

Çağrı ile ilgili daha detaylı bilgilerin yer aldığı dokümanlara ulaşmak için  https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje fikirlerini ve potansiyel ortak profillerini incelemek için https://ecscollaborationtool.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ECSEL Ulusal Başvuru Süreçlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Notlar:

ECSEL 2020  Çağrı Takvimi:

05 Şubat 2020 : Çağrının açılma tarihi

05 Mayıs 2020 : Birinci aşama RIA ve IA başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)*

12 Mayıs 2020 : Birinci aşama ARDEB-1071 ulusal başvuru için son tarih

15 Mayıs 2020 : E-İmza ile başvurunun tamamlanması için son tarih

16 Eylül 2020 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son tarih (17:00 CET)

Aralık 2020 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

ECSEL Hakkında:

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimleri’nden biri olan Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU), elektronik komponent ve sistemler konularında, önemli uygulama (akıllı ulaşım, akıllı sağlık, enerji, dijital sanayi, dijital yaşam vb.) ve önemli teknoloji (sistem ve komponentler, birlikte çalışabilirlik, güvenlik-güvenilirlik, hesaplma sistemleri, elektronik komponenet ve sistemler b.) alanlarında faaliyet göstermektedir. Pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projelerin desteklendiği ECSEL projelerinde Türkiye’den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir.

Avrupa Komisyonun 161 Milyon Avro ile katkı sağladığı 2020 Çağrısına Türkiye’nin de yer aldığı 21 ülke katılmaktadır. Ulusal katkılar ile çağrı toplam bütçesi 327.5 Milyon Avro olup, Türkiye ise ulusal paydaşları için çağrıyı toplam 5 Milyon Avro bütçeyle desteklemektedir.

ECSEL programına, uluslararası çağrı başvuru sistemi olan “Funding and Tenders Portal” üzerinden online olarak proje başvurusu yapılmaktadır. Ülkemiz araştırmacılarının, çağrı ortağı ülkelerdeki kuruluşlarla oluşturdukları konsorsiyum ile büyük ölçekli proje önerilerini sunması beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması gerekmektedir.

Projeye katılan ülkeler şöyledir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Slovakya ve Türkiye.

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda verilmektedir:

Key Applications:

  1. Transport and Smart Mobility
  2. Health and Well-being
  3. Energy
  4. Digital Industry
  5. Digital Life

Essential Capabilities:

  1. Systems and Components: Architecture, Design and Integration
  2. Connectivity and Interoperability
  3. Safety, Security and Reliability
  4. Computing and Storage
  5. Process Technology, Equipment, Materials and Manufacturing for Electonic Components and Systems