TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji Platformları Lansmanı Gerçekleştirildi

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji Platformları kapsamında İstanbul Üniversitesi yöneticiliğinde, Koç Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. ve Onko & Koçsel İlaç firmaları ortaklığıyla ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO) koordinasyonuyla oluşturulan INFLAM-IST platformunun “İnflamazom Aracılı Otoenflamatuvar Hastalıkların Takip ve Tedavisine Yönelik Biyogösterge ve İleri Teknoloji Ürünü İlaçların Geliştirilmesi” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Araştırma Destek Programları Başkanlığından Sosyal Bilimlere Özel Yeni Destek Programı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına özel “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı” isimli yeni bir destek programı oluşturulmuştur….

TEYDEB 1505 ve ARDEB 1005 Programları Çevrim İçi Bilgilendirme Günü Etkinliği

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen “1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” ile Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı”na yönelik olarak 30 Mart 2021 Salı günü saat 18:00’de çevrim içi bilgilendirme günü etkinliği gerçekleştirilecektir.

ARDEB 1001 Programı Çevrim İçi Proje Yazma Eğitimi

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”na yönelik olarak 8 Mart 2021 Pazartesi günü 09:30-13.30 saatleri arasında çevrim içi proje yazma eğitimi etkinliği gerçekleştirilecektir.

Patent ve Faydalı Model Temel Kavramlar Webinarı

İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO)  ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliği ile buluşların patent ve faydalı model ile koruma altına alınması konusunda bilgi vermek amacıyla  11 Şubat 2021 Perşembe günü, Saat 14:00’de Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sn. Habip ASAN’ın katılımıyla düzenleyeceğimiz “Patent ve Faydalı Model Temel Kavramlar” etkinliğimize davetlisiniz.

TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO) iş birliği ile Üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesine katkı sağlamayı desteklemek amacıyla 14 OCAK 2021 Perşembe günü saat 10:30’da TÜBİTAK-TEMEG Koordinatörü Sn. Dr. Alp Eren YURTSEVEN’in katılımıyla düzenleyeceğimiz “TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Bilgilendirme Toplantımıza” davetlisiniz.

TÜBİTAK ARDEB DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO) iş birliği ile proje geliştirme ve yazma çalışmalarını desteklemek amacıyla 29 Aralık 2020 Salı günü, Saat 10:30’da TÜBİTAK-EEEAG Koordinatörü Sn. Altuğ ÇİL’in katılımıyla düzenleyeceğimiz “TÜBİTAK ARDEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantımıza” davetlisiniz.