CEOTEKMER GİRİŞİM EVİ GİRİŞİMCİLİK DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURULARINIZI BEKLİYOR

Ceotekmer Girişim Evi Girişimcilik Destekleme Programı 2022 Çağrısı İçin Başvurular Açıldı!

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programında öğrenci veya programdan mezun olanlar, yeni bir proje ile CEOTEKMER’de yer almak isteyen şirketler başvuru yapabilecektir.

Projeler aşağıdaki tematik alanlar kapsamında değerlendirilecektir:

Elektrik-Elektronik
Savunma
Medikal
Robotik

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji Platformları Lansmanı Gerçekleştirildi

TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı Yüksek Teknoloji Platformları kapsamında İstanbul Üniversitesi yöneticiliğinde, Koç Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. ve Onko & Koçsel İlaç firmaları ortaklığıyla ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO) koordinasyonuyla oluşturulan INFLAM-IST platformunun “İnflamazom Aracılı Otoenflamatuvar Hastalıkların Takip ve Tedavisine Yönelik Biyogösterge ve İleri Teknoloji Ürünü İlaçların Geliştirilmesi” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

1702 – Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Başarısı

1702 – Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. TURHAN BİLİR’in buluş sahibi olduğu “Bir Hava Sterilizasyon Cihazı” isimli patentimize dair ER GRUP MÜHENDİSLİK firması ile beraber gerçekleştirdiğimiz başvuru desteklenmeye hak kazanmıştır.

TEYDEB 1501-1507 Programlarının 2021 Yılı 2. Çağrıları Açılıyor

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ…

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte Ar-Ge/tasarım merkezi/teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecektir. İlgili öğrenciler, sanayiye yönelik araştırma projeleri ile 21 Haziran 2021 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile 21 Haziran 2021 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

Araştırma Destek Programları Başkanlığından Sosyal Bilimlere Özel Yeni Destek Programı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına özel “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı” isimli yeni bir destek programı oluşturulmuştur….

KUTUP 1001-2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Dünya’da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur.

2021 TTGV ÖDÜLLERİ

Ülkemizde teknolojinin gelişmesine katkı sunmak; teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarında başarılı örnekleri ödüllendirerek teşvik edici olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ödülleri her yıl iki farklı alanda sahiplerini buluyor.

2021 TTGV Ödülleri  Dr. T. Fikret Yücel Ödülü ve Mehmet Şuhubi Ödülü kategorilerinde düzenleniyor.

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi: Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış araştırma çalışmalarını (tez, makale, yayın, vb.) desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu araştırma sahiplerine verilen ödüldür.

Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi: Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimcilere ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişilere verilen ödüldür

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri için Başvurular Başladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvurularının başladığını duyurdu.
Başvurular 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri için 2021 Yılı Başvuruları Başladı

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) Programları için 2021 yılı ödül başvuruları 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Duyurusu

2021 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört kategoride ödül verilecektir.