İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO), Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararı Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi çerçevesinde TÜBİTAK “1513 Teknoloji Transfer Ofisi Destekleme Programı” kapsamında 2013 yılında desteklenmeye hak kazanmıştır. Program kapsamında desteklenen ilk 10 proje arasında yer almıştır. İSTANBUL TTO, üniversitelerde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak faaliyet göstermektedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’nde hizmet vermekte olan İstanbul TTO; Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim, Ulusal ve Uluslararası Destek Programları, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları, Şirketleşme ve Girişimcilik modülleri kapsamında İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerine, araştırmacılarına, akademisyenlerine ve İstanbul Teknokent (Entertech) bünyesindeki firmalara yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO) projesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında yürütülmektedir.

MİSYONUMUZ

• Üniversitemizin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının tanıtılarak yeni teknolojiler ve Ar-Ge konularında eğitim organizasyonları düzenlenmek
• Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri kapsamında üniversite çatısı altında üretilecek yeni bilgi ve teknolojilerden haberdar olarak üniversitemizin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri sağlamak
• Firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve projelendirilmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri sağlayarak üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına destek vermek
• Üniversitemizde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması ve ticarileştirilmesine katkı sağlamak
• Ar-Ge tabanlı yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyenler tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi için çalışmalar sürdürmek

VİZYONUMUZ

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa çatısı altında üretilecek yeni bilgi, inovasyon ve teknolojilerin sanayi transferi ve ticarileşmesi bağlamında ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttıracak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.