TTO Ne Yapar?

Üniversite-Sanayi işbirliğine destek olarak, sanayinin uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

Akademisyenlere;

  • Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri,
  • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri,
  • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
  • Sanayi ile ortak proje geliştirmeye yönelik hizmetler,

Sanayicilere;

  • Fon programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,
  • Teknik problemlerin çözümüne yönelik hizmetler,

Yatırımcılara;

  • Yeni fikirler havuzu,
  • Yatırım yapabilecekleri Start-up şirketler veritabanı sağlıyoruz.

Sanayi İşbirlikleri – Sıkça Sorulan Sorular

Projede çalışacak akademisyenler ile eşleştirmeler nasıl yapılmaktadır?

Firma tarafından Proje Ön Başvuru Formu’nun doldurulması akabinde firmanın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayabilecek akademisyenler İSTANBUL TTO tarafından belirlenmektedir. Kendileri ile iletişime geçilerek projeye dahil olma durumları netleştirilerek akabinde firma ile  görüşme ayarlanmaktadır.  Firmanın çalışmak istediği belirli bir akademisyen var ise, kendileri ile koordinasyon sağlanarak toplantı organize edilebilmektedir.

 

Üniversite-Sanayi iş birliği yapılabilmesi için proje bir kurumdan fonlanmak zorunda mıdır?

Bir kurumdan fon almak tamamen firmanın tercihine bağlıdır. Kendi öz kaynakları ile de projenin  gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

İşbirliği için sunulacak projenin hangi isterleri karşılaması gerekmektedir?

İSTANBUL TTO ile işbirliği yapabilmek için firmanın geliştirmek istediği projenin üniversitelerimiz akademisyenleri tarafından  katkı sağlanan ve Ar-Ge niteliği olan, yenilikçi bir proje olması gerekmektedir.

 

Fon veya hibe için hangi kuruluşlara başvurulabilir? Fon ve hibe başvuruları sürecinde TTO destek sağlamakta mıdır?

Başvurulması planlanan döneme ait güncel fon ve destek programları firma ile yapılan üniversite-sanayi iş birliği geliştirme toplantılarında, mevcut durumun analiz edilmesi sonrasında belirlenmektedir.

 

Farklı alanlarda çalışan birden fazla akademisyen, firmanın projesinde görev alabilir mi?

Firma tarafından önerilen projenin gerekliliğine göre farklı alanlarda birden fazla akademisyen projede görev alabilmektedir. Proje konusu ile ilgili olabilecek, üniversitelerimiz bünyesinde yer alan araştırma merkezleri de projeye dahil edilebilmektedir

 

Üniversite ile iş birliği yapabilmek için projenin hangi aşamada olması gerekmektedir?

Projenin bulunduğu aşama başvuru için bir kriter olmamaktadır. Ar-Ge odaklı projenin akademik danışmanlık ve proje geliştirme konularında ihtiyacının olması öncelikli önem arz eden noktalardır.

 

Sanayi ile işbirliği sürecinde firma eşleştirmesi nasıl yapılmaktadır?

Proje İSTANBUL TTO’ya sunulduktan sonra İSTANBUL TTO ekibi, sanayide proje konusu ile ilgili olabilecek, ve konuyla ilgili hızlı ve doğru cevap verebilecek firmalar ile iletişime geçmektedir. Firmaların ilgili projeye katkı sağlama isteği ve firmanın teknik niteliğinin ihtiyaca uygun olması durumunda firma ile akademisyen bir araya getirilerek işbirliği geliştirme süreci başlatılmaktadır.

Üniversite-sanayi iş birliği geliştirmek ve üniversitelerimiz bünyesindeki uygulamalar hakkında bilgi edinmek için İSTANBUL TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi ile iletişime geçilmesi önerilmektedir.

 

Geliştirmek istenen Ar-Ge projesinin İSTANBUL TTO desteği ile yapılmasının firmaya sağlayacağı faydalar nelerdir?

Geliştirilmesi planlanan teknoloji odaklı yenilikçi projelerde İSTANBUL TTO ile görüşülmesi, projenin mevcut durumunun doğru analiz edilerek, uygun üniversite mekanizmaları ile yürütülmesini sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet Süreçleri – Sıkça Sorulan Sorular

 

Başvuru sahibi ve buluş/tasarım sahibi arasındaki fark nedir?

6769 sayılı SMK kapsamında; patent yahut tasarım korumasından yararlanmak üzere yapılan başvuruda, buluş sahibi ile başvuru sahibi farklı olabilmektedir. Buluş/tasarım sahibi, buluşu/tasarımı meydana getiren gerçek kişi yahut kişilerdir. Başvuru sahibi ile buluş/tasarım sahibinin farklı olması halinde, buluş/tasarım üzerindeki tasarruf yetkisi başvuru sahibine aittir.

Diğer bir deyiş ile başvuru sahibi patentin/tasarımın sahibi olup söz konusu buluş/tasarım üzerinde maddi ve manevi her türlü hakka ve bu haklarına tasarrufuna ilişkin yetkiye de sahip olan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Başvuru sahibinin buluş/tasarım sahibinden farklı olması durumunda buluşu/tasarımı gerçekleştiren kişi yahut kişilerin, buluş/tasarım üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.

Üniversitelerimizin hak sahipliği talep etmiş olduğu buluş/tasarımlar için yapılan başvurularda Üniversitelerimiz başvuru sahibi, buluş/tasarımı ortaya çıkaran akademisyen ve/veya öğrenciler buluş/tasarım sahibi olarak yer almaktadır.

 

Patent başvurusundan önce yayın yapılması halinde süreç nasıl işlemektedir?

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Bu süre Türkiye ve ABD başvurularında geçerli olmaktadır. Desteklenmesi istenen buluşla ilgili yayın yapılması düşünülüyor ise Buluş Bildirim Formu’nda bu konunun belirtilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır.

 

Tasarım başvurusundan önce tasarımın sergilenmesi halinde süreç nasıl işlemektedir?

Tasarımcı tarafından, tasarımın başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde kamuya sunulması durumunda tasarımın yenilik kriteri etkilenmemektedir. Bahsi geçen hoşgörü süresi ülkemizde, başvuru tarihinden önceki on iki aylık süreyi kapsamaktadır. 6769 sayılı SMK madde 57/2 uyarınca hoşgörü süresi, tasarım korumasından yararlanmanın ölçütlerinden biri olan yenilik açısından koruyucu bir nitelik arz etmektedir.

Söz konusu süre Kanada, Türkiye, Avrupa Birliği başvurularında 12 ay iken, bazı ülkelerde bu süre 6 ay ile sınırlıdır. Tescili istenen tasarımın başvuru formunda, tasarımın sergilendiğine ilişkin husususun belirtilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, tasarımlar için sergi tarihinden sonraki altı ay içinde tescil başvurusu yapılır ise, başvuruda sergiden kaynaklı rüçhan hakkından yararlanılır.

Bu sayede, sergiden sonraki altı ay içerisinde başka bir kişinin tasarım başvurusu yapması durumunda hak sahipliği, sergiden kaynaklı rüçhan hakkı bulunan başvuru sahibinin olur.

 

Üniversitelerimiz tarafından hak sahipliği talep edilen patent ve tasarımların başvuru ve tescil ücretleri kim tarafından karşılanmaktadır?

Üniversitelerimizin Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulları tarafından patent ve tasarım başvurusunun yapılmasına karar verilen buluş ve tasarımların başvuru ve tescil işlem ücretleri Üniversitelerimiz tarafından karşılanacaktır.