Paylaş
Ulusal Hipertansiyon Forumu Çalıştayı, 25 Kasım’da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Kılıçlık Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çalıştay, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül’ün konuşmasıyla başladı. Hipertansiyonun çok çeşitli komplikasyonlarla dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Öncül, “Bugün burada oluşturulan çalıştayın ileriye dönük çok ciddi katkılar sunacağını ve multidisipliner yaklaşıma önemli bir zemin hazırlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle, bu alanda çok ciddi çalışmalar sergileyen Ateroskleroz Derneği’ne ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
 “5 Binden Fazla Hasta İncelenecek”
Prof. Dr. Öncül’ün ardından İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek söz aldı. Konuşmasında hipertansiyonun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, “Hipertansiyona yönelik büyük ölçekli kılavuzlar 2000’li yıllardan önce oluşturuldu ve bu büyük ölçekli çalışmalar tek bir doğrunun mümkün olmadığını açığa çıkardı. Ülkemizin bazı şartları hipertansiyonu; tuz tüketimi ve yaşam standartları açısından farklı boyutlarıyla ele almak gerektiğini bize gösterdi” şeklinde konuştu. Bu araştırma konusu üzerine İç Hastalıkları Uzmanlığı Derneği, Kardiyoloji Derneği, Nefroloji Derneği ve Türk Hipertansiyon Böbrek Derneği’nin bir araya gelmek üzere 2015 yılında bir kılavuz oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Öncül, 2019 senesinde yeniden Türk Hipertansiyon Uzlaşı raporunu oluşturduklarını ve ülkemiz gündemine sunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bunun yanı sıra 2020 senesinde kullanıma sunmayı planladığımız, kronik hastalıkların yönetimiyle ilgili yürüteceğimiz bir çalışma da mevcut. Bu çalışma ile 5 binden fazla hastanın hipertansiyon ve diyabet yönünden taranması, izlenmesi ve verilerinin ortaya konması açısından büyük bir gayret göstermekteyiz. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi bu amaç için öncü bir kuruluştur ve yeterli donanıma ve bilgi birikimine sahiptir.”
Çalıştay, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Öncül ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Ecder’in sunumlarıyla devam etti.
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Araştırma ve Uygulama Merkezi (TTM) Müdürü Prof. Dr. Alper Okyar ve  İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi Destek Programları Yönetimi Sorumlusu Kadir Yılmaz “Uluslararası Proje İmkanları” hakkında katılımcılara bilgi verdi.