Paylaş

KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrısında değerlendirme süreci tamamlandı.
17 Eylül 2020’ye kadar yapılan 1.090 başvurudan 396’sı desteklenmeye hak kazandı. 396 KOBİ’nin “Sanayide Uygulanabilir Akıllı Dijital Teknolojiler” ile ilgili projesi için 158 MİLYON TL destek kullandırılacaktır.

Sanayide dijital dönüşümün yerli imkanlar odaklı olarak sağlanması için; akıllı dijital teknolojilerin hem teknoloji tedarikçisi, hem teknoloji kullanıcısı tarafında bulunan KOBİ’ler KOSGEB tarafından desteklenmeye başlanmıştır. KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Proje Teklif Çağrıları” ilk kez 2019 yılında ilan edilmiş ve 2020 yılında tekrar edilmiştir.

2020 İmalat Sanayinde Dijitalleşme Proje Teklif Çağrılarının kapsamına, sanayide uygulanabilir 8 akıllı dijital teknoloji konusu alınmıştır:

1- Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2- İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3- İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4- İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5- Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

7- İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8- İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik

2020-01 sayılı Proje Teklif Çağrısında; akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lerin imkan ve kabiliyetleri KOSGEB desteği ile geliştirilecek ve bu şekilde; sanayi sektörümüz yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir.

2020-02 sayılı Proje Teklif Çağrısında; akıllı dijital teknolojileri iş süreçlerine adapte edecek olan sanayi sektörü KOBİ’leri desteklenecektir.

Tasarlanan bütüncül yaklaşım ile; hem dijital teknolojilerin yerli üretimi ve ticarileşmesi, hem de kullanımı desteklenerek güçlü bir dijital ekosistem oluşturulması hedeflenmektedir.

Projesi onaylanan işletme başına 300 Bin TL’si geri ödemesiz, 700 Bin TL’si teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 Milyon TL’ye kadar destek verilecektir.

İmalat sanayinde dijitalleşmenin KOBİ’lere sağlayacağı faydalar
Destek kapsamına alınan dijital teknolojiler sayesinde KOBİ’ler; verimliliğin artması, fire ve maliyetlerin düşmesi, insan gücü ve becerisine bağımlılığın asgariye inmesi, pazara sunum hızının artması, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürün üretilebilmesi gibi rekabet gücüne doğrudan etkileyen sonuçlar ve kazanımlar elde edeceklerdir.

Sanayi sektöründeki KOBİ’lerin dijital teknolojilerden yararlanarak verimliliklerini arttırmaları ve yeni sanayi çağına entegre olmaları, 11. Kalkınma Planı ve diğer ulusal politika dokümanlarında stratejik öncelik olarak yer almaktadır. Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’ler ile dijital teknolojileri iş süreçlerine adapte edecek sanayici KOBİ’lerin işbirliklerinin desteklenmesine önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.

Covid-19 salgını, sanayide akıllı dijital teknolojilerin kullanımı için tetikleyici etki oluşturmuştur. Fabrikalardaki entegre ve otomatik akıllı sistemler, yüksek hacimli işgücü ihtiyacını azaltır. Makine-makine ve makine-insan etkileşimini sağlayan akıllı dijital teknolojiler, tesis ve işletme yönetimindeki yakın temas gereksinimlerini en aza indirir. Covid-19’dan sonra dijital dönüşüm gereksinimi çok anlaşılır hale gelmiştir. Artık fabrikaların dijital üretim ve karar verme teknolojileri ile donatılmış olması gerektiği açıktır.

KOBİ’ler, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrısına ilişkin başvuru sonucunu sorgulamak için tıklayınız.