Paylaş

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrıya çıkmıştır.

Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında;

a) Üniversiteler,
b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,
c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,
ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere
sermaye şirketleri) başvuru yapabilir. Yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki
kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve  kılavuzda belirtilen I. Grup ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olmak üzere iki grup halinde belirlenmiş olan 16. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır.

16. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları

Proje Çağrısı İlan Metni

Detaylar için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2020 Saat 18:00