Akademisyen için

Akademisyen Destekleri

İstanbul TTO; akademisyenleri ile endüstri arasında işbirlikleri kurulması, akademik çalışmalar üzerinden iş geliştirme faaliyetleri, akademisyenlerin endüstri ile yaptıkları çalışmaların mali ve kontrat süreçlerinin takibini gerçekleştirmektedir.

Endüstri çalışmalarına ek olarak akademisyenlerin patent ve fikri mülkiyet portföyünü yöneterek ticarileşme çalışmaları ile değer üretilmesini, akademik çalışmaların girişime dönme süreçlerinin desteklenmesini sağlamaktadır.

Bu doğrultuda;

  • Akademisyenlerin araştırma ve teknoloji portföylerinin endüstriye taşınmasını,
  • Endüstri taleplerine uygun akademisyenler ile firmaların bir araya getirilmesini,
  • Akademisyenlerin kendi kurdukları ilişkiler üzerinden başlayan çalışmaların mali ve idari koordinasyonunu,
  • Akademik araştırma çıktılarının geliştirilerek girişime dönüştürülmesini,
  • Akademisyen patentleri ve teknolojilerinin ticarileşme süreçlerini yönetmektedir.

Buluş Bildirimi

Akademik Girişim

Proje Başvurular

Uzmanlarla Görüşme

Sıkça Sorulan Sorular

Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Sanayi Kuruluşları, Vakıf ve Dernekler dâhil fatura kesilebilecek her türlü Yurt içi ve Yurtdışı kurum ve kuruluşla çalışılabilir.

Hayır, İstanbul TTO yapılacak çalışmalarda Ar-Ge içeriğine bakılmamaktadır.

İstanbul TTO’nun aldığı görev kapsamına göre değişen oranlar olabilmektedir. Daha detaylı bilgi için Link üzerinden uzmanlarımızdan randevu talep ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Gerekli sözleşmeler ve anlaşmalar yapıldıktan sonra görevlendirme süreci başlatılır ve İstanbul TTO tarafından takip edilir. Görevlendirmelerin onaylanması sonrasında da mali süreçler başlatılır.

ARDEB, TÜSEB vb araştırma ağırlıklı projeler İÜ TTM ve İÜC PROTEK tarafından TEYDEB, KOSGEB vb. çıktı odaklı, sanayi ve benzeri kurum işbirlikleri içeren çalışmalar ise İstanbul TTO üzerinden yürütülmektedir.


Buluş bildirim ve patent başvuru süreçleri TTM ve PROTEK tarafından, patentlerin olgunlaştırılması ve ticarileştirilmesi birimlerimiz arasında işbirliği ile yürütülmektedir.

Buluş fikirlerinin nasıl olgunlaştırılabileceği ile ilgili [Buluş/Patent Başvuruları linki] bölümünde gerekli açıklama ve adımları bulabilirsiniz.

Sınai Mülkiyet Kanunu [https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6769.pdf] ve Yüksek Öğretim Kurumlarında Yapılan Buluşlara dair yönetmeliğe [https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm] göre üniversite personeli iseniz bildirim yapma zorunluğunuz bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası başvurular için koşullar aynıdır.

Buluşunuz ile ilgili resmi işlemleri TürkPatent araştırma portalından [https://www.turkpatent.gov.tr/arastirma-yap?form=patent] takip edebilirsiniz. Gerekli gelişmeler ayrıca ekiplerimiz tarafından size bildirilecektir.

Üniversitelerimiz ticarileşme süreçleri için çalışma yapmaktadır, bununla beraber buluşçularımız da ticarileşme ve potansiyel müşteri görüşmeleri için kendi çalışmalarını ilgili birimlerimize bilgi vererek yürütmekte serbesttir. Daha verimli sonuçlar için birlikte çalışma yapmak isteyen akademisyenlerimiz TTO , TTM ve/veya PROTEK ile bir araya gelerek detaylı bilgi ve destek alabilir.

Üniversitelerimiz hak sahibi olduğundan süreçlerin tamamlanması için bilgi ve onayları zorunludur. Anlaşma noktasına gelinen çalışmalarda TTO, TTM ve/veya PROTEK’in sürece dahil edilmesiyle sözleşmeler ve lisanslamalar gerçekleştirilebilir, oluşan işbirliğinin hibe/desteklerle güçlendirilmesi sağlanabilir.

Mesaj Formu

Başka sorunuz mu var? Aşağıdaki formu kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.