Paylaş

TÜBİTAK tarafından organize edilen “Üniversite-Sanayi İşbirliği Projelerinde TTO’ların Rolü” çalıştayı 9 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında Teknokent İstanbul Üniversite-Sanayi İşbirliği Sorumlusu Kayhan Bayazıt, geçmiş dönemde gerçekleştirilen başarılı proje iş birlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TTO’lar; Ar-Ge ve inovasyonların ticarileşmesinde rol oynuyor. TTO’ların kurulduktan sonra aktifleşmesi ile birlikte üniversitelerdeki akademik araştırma sonuçlarının hızlı bir şekilde ticaretleşmeye başlamış olduğu görülüyor. TTO’lar, üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör bağlamında; araştırmacılar ile girişimciler arasında konumlanarak yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlamaya çalışıyor.

Üniversite ve sanayi işbirliğinin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. İçerisinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını da barındıran üniversite-sanayi iş birliğine TTO’ların yardımı, rolü, desteği üniversiteler için önem arz etmektedir.