Paylaş

Çağımızın bir gerekliliği olarak teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm giderek önemini arttırmaya devam ediyor. Son dönemlerde dijital dönüşüme bağlı olarak Endüstri 4.0 kavramı gündemi sıkça meşgul ediyor. Endüstri 4.0’ın ardından Tarım 4.0’ı da konuşmaya başladık. Tarımın dijitalleşmesi, akıllı tarım uygulamalarının geliştirilmesi, üretimde yeni araçların ve makinelerin kullanılması sonucunda tüm dünyada yeni bir üretim anlayışı kabul edilmeye başlandı. Tüm akıllı tarım uygulamaları kapsamında bağlı çiftlikler, yeni üretim ekipmanları, bağlı traktörler ve makineler çevresel korumayı ve verimli, kaliteli ürünlerin piyasaya sunulmasını sağlıyor. Teknolojik açıdan geliştirilen traktörlerin yanı sıra GPS sistemleri, yapay zeka, IoT, sensörler,drone’lar, uydular ve aplikasyonlar ile akıllı tarım uygulamaları destekleniyor ve başarılı sonuçlar elde ediliyor. Kısaca Tarım 4.0 olarak adlandırılan akıllı tarım uygulamaları verimi ve kaliteyi arttırırken, maliyet ve işgücünden de büyük oranda tasarruf sağlıyor.

 

Temelinde IoT Var

Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan IoT teknolojisi akıllı tarım uygulamalarının temelini oluşturuyor. Nesnelerin birbirleriyle iletişim halinde olmasını sağlayan bu teknolojik devrim, alandaki gerekli işlemlerin otonom organizasyonu konusunda büyük fayda sağlıyor. Doğal kaynakların ihtiyaçlar miktarında kullanılması sonucunda maliyet düşüyor, üretim için gerekli tüm analizler yapılıyor ve anında üretici bilgilendiriliyor. Ayrıca senkronize olarak çalışan makinelerin karar mekanizmaları daha hızlı çalışıyor ve verimlilik artıyor. Öte yandan yapılan analizler belirli alanlarda depolanıyor ve ürünler kişiselleştiriliyor. Bu sayede tarım alanında bulunan her üretim bölgesi kişisel ihtiyaçlarına göre değerlendiriliyor ve doğru yöntemlerin kullanım oranı artıyor.

Bulut Teknolojisi Kullanılıyor

Akıllı tarım uygulamaları özelinde kullanılan drone, sensörler, uydular gibi materyaller toprak ve ürünler hakkında çeşitli analizler gerçekleştiriyor ve bilgi topluyor. Toplanan bu bilgiler ise bulut teknolojisi üzerinden depolanıyor. Üreticiler ise bu verilere anlık olarak akıllı cihazları üzerinden çeşitli aplikasyonlarla erişebiliyor. Bu noktada toplanan veriler kaybolmadığı veya silinmediği için çeşitli istatistikler çıkarılıyor. Bu istatistikler sayesinde ise üretici yıllık gelişimini, maliyeti, ürün oranlarını ve toprağın durumunu daha net bir şekilde anlama ve faydalanma imkânı buluyor.

Takip Edilebilir Ürünler

Akıllı tarım uygulamaları sadece üreticiye avantaj sağlamıyor, aynı zamanda tüketicilerin de için rahatlatıyor. Tüketiciler; üretilen ürünlerin hangi aşamalardan geçtiğini, nerede üretildiğini, ne zaman raflardaki yerini aldığını, tüketimi uygunluğunu ve buna benzer birçok bilgiye bulut teknolojisi üzerinden erişebiliyor.

Dünyada ve Türkiye’de Bir İlk

Akıllı tarım uygulamalarında buna ek olarak IoT tabanlı akıllı sulama sistemleri, toprak nem sensörü, sıcaklık ve iklim sensörü, drone’lar gibi farklı materyaller de kullanılıyor. Uydu destekli traktörler sayesinde ise toprağa yapılan işlemler daha sağlıklı hale getiriliyor. Ülkemizde ise akıllı tarım uygulamalarına yönelik güzel bir proje bulunuyor. Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığıyla hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy dünyanın ve Türkiye’nin ilk akıllı köyü olma özelliğine sahip. Yeni nesil kırsal yaşam modeli sunan köy, Aydın’da yer alıyor. Bir yandan bitkisel ve hayvansal üretimde verimliğin arttırılması amaçlanırken, diğer yandan da çevresel kalkınmaya destek veriliyor. Akıllı tarım uygulamaları sayesinde toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayan Vodafone Akıllı Köy; özel ilaçlama ünitesi, erken uyarı sistemi, sulama yöntemi ve çiftçi bilgilendirme eğitimleri ile Türkiye’de ve dünyada yer alan tüm köy ve akıllı köylere model oluyor.

Gözle Görülür Artış

Tarımda dijitalleşmenin getirdiği olumlu sonuçlara örnek olarak gösterilen Vodafone Akıllı Köy, üretim kadar sosyal hayatın gelişmesinde de büyük pay sahibi olmayı başarıyor. Çiftçi artan verimliğin yanı sıra çağa adapte olmanın da mutluluğunu yaşıyor. Üretim bazında ise yüzde 100’ün üzerine çıkan gözle görülür artışların olduğu görülüyor. Dolayısıyla tarım sektörünün geleceği ve kalkınmasının akıllı tarım uygulamalarıyla mümkün olacağı sonucuna varılıyor.

Vodafone Akıllı Köy neyi amaçlıyor?

 • Tarımsal üretimde verimliliği bilgi ve iletişim teknolojileriyle artırmak
 • Gençlere çiftçiliği sevdirerek göç ve işsizliğin önüne geçmek
 • Diğer köylere de dijitalleşmenin yayılmasını sağlamak
 • Dünyadaki en yeni tarım teknolojilerini kullanma
 • Vodafone Akıllı Köy‘ü uluslararası tarım teknolojisi üssüne dönüştürmek ve diğer ülkelere örnek bir proje haline getirmek
 • Bitkisel üretim maliyetlerinde en az %20tasarruf
 • Hayvancılık maliyetlerinde en az %22tasarruf
 • Hayvancılıkta %30 gelirartışı
 • Toplam üretimde %10 artış
 • Bu bilgiler ışığında 2 yılda hane başına yıllık 40.000 TL gelir artışı
 • Tarımsal sulama ile en az %20 su tasarrufu
 • Yanlış ilaçlama ve gübrelemeden oluşan toprak ve su kirliliğini önlemek
 • Kırsalda yaşam kalitesinin artması
 • Sürdürülebilir ekonomik güçlenme