Prof. Dr. Nuri Aydın

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun olan Prof. Dr. Nuri Aydın, Harvard Üniversitesindeki  intern döneminin ardından, 2006 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında ise Profesör unvanını aldı.
2016 yılında Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (AAOS) tarafından verilen AAOS International Surgical Skills Scholarship bursunu kazanan Prof. Dr. Aydın, 2020 yılında ise aynı kuruluş tarafından verilen Gelişen Lider Ödülü’ne (Emerging Leaders Scholarship Award) layık görüldü.
Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Nuri Aydın; Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) Doğu Avrupa Bölgesi Komite Üyeliği ile Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT) Omuz Cerrahisi Kurul Başkanlığı görevlerinde de bulundu.
2020 yılında faaliyetlerine başlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın kuruluş çalışmalarını Mütevelli Heyeti Başkanı olarak yürüten Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Çok sayıda uluslararası yayını ve yürütmekte olduğu bilimsel projeleri bulunan Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mahmut Ak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

1965 tarihinde Tokat’ta doğdu. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. 9 Nisan 1997 tarihinde Doktor unvanını aldı. 2005 yılında Yeniçağ ve Yakınçağ alanında Doçenti unvanını aldı, 2011 yılında ise Profesörlüğe yükseltildi.

Şu anda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Tarih Kurulu Eser Yayın Komisyonu Üyeliği, Türk Tarih Kurulu Bilim Kurulu Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok farklı alanda üyeliğini yürütmekte ve çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.

 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL

Yönetim Kurulu Üyesi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde üniversite eğitimine başlayarak 1990 yılında Stajyer Tabip Teğmen olarak hekimlik mesleğine atıldı.1993 yılında Baştabiplik görevi, 1993-1997 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı.

1999 yılında Yardımcı Doçent ile 2004 döneminde üniversite doçenti, 2010 yılında da Üniversite Profesörü unvanını kazandı. 2014 yılına kadar GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. H. Kurtuluş ÖZCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans programına başladı ve 2003 yılında Yüksek Lisansını, 2009 yılında ise doktorasını tamamlayarak doktor ünvanını aldı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak atanan Dr. Özcan, halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan’ın 122 ulusal ve uluslararası akademik yayını mevcuttur ve çok sayıda TÜBİTAK, BAP ve diğer kamu kuruluşları tarafında destekli projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Prof. Dr. H. Kurtuluş ÖZCAN; Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı gibi akademik ve idari görevler yapmıştır ve halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Alper OKYAR

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Selda MERCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

2003 yılında İstanbul Üniversitesi, Biyoloji bölümünden mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini 2006 yılında, doktora eğitimini ise 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2005 yılında Arş. Gör. olarak hizmet vermeye başlayan Dr. Mercan, 2016 yılından bu yana Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak adli toksikoloji, analitik kimya, farmakogenetik alanlarında araştırmalarına devam etmektedir. 2020 yılında Kimya Doçenti unvanı almıştır. 2014 yılından bu yana Adli Toksikoloji Laboratuvar Sorumlusu olarak, 2021 yılından bu yana Enstitü Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren araştırmacı, “Uluslararası Atık Su Komitesi”nin Türkiye temsilcisi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Üyesi; İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi’dir. Araştırmacı, ikisi İstanbul Kalkınma Ajansı, biri TÜBİTAK, biri Üniversite-Sanayi İşbirliği projesi olmak üzere toplam 4 dış kaynaklı ve 30’un üzerinde BAP destekli proje yürütmüştür.

Doç. Dr. YASEMİN TAŞKIN

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Sadullah Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi